Stemmene etter 22. juli

I Norge blir du ikke skutt av mennesker i uniform.

Terrorangrepene i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011 utgjorde et brudd, en flenge i det normale – i det sosiale – så dyp at selv språket måtte bearbeides for å gripe den nye virkelig­heten. I dag, snart ti år etter terrorangrepene, er 22. juli en hendelse som vi fremdeles arbeider med å forstå.

Stemmene etter 22. juli undersøker svarene på terrorangrepene med stemmen som omdreiningspunkt: diktstemmer, radio­ stemmer, stemmer fra rettssal 250, sakprosastemmer. Hva sier disse stemmene om oss, om det samfunnet som gjerningsmannen angrep?

Ingvild Folkvord er professor i tysk litteratur ved Institutt for språk og litteratur, NTNU i Trondheim.