Texter om politik och estetik

Jacques Rancière har sedan 60-talet i en lång serie böcker utvecklat ett radikalt jämlikhetstänkande. Hans arbeten om politisk teori, estetik, litteratur och film har under de senaste åren väckt stor uppmärksamhet både i Frankrike och internationellt. Texter om politik och estetik är den första omfattande publikationen av Rancières tänkande på svenska.

För Rancière är politik en strävan efter frigörelse i enlighet med ett ideal om universell jämlikhet. Men varje politisk gemenskap är också, enligt Rancière, en estetisk gemenskap, ett "delande av det sinnliga" som definierar vad som låter sig sägas, ses och göras, och som därmed bestämmer vem som har tillgång till denna gemenskap och vem som är utesluten från den. Det är utifrån detta delande som frågan om estetikens politik och om konstens kritiska möjligheter kan ställas. Det finns ingen konflikt mellan en konst för konstens skull och en politisk konst. Båda definierar en ny struktur för det gemensamma livet.

Andre kunder kjøpte også: