Den svenska filosofins historia

Filosofi har haft en central plats på svenska universitet och inom det svenska kulturlivet sedan medeltiden och dess främsta representanter har varit ledande personligheter i Sverige. Få vet dock något om den svenska filosofin och de filosofer som varit verksamma i vårt land. Den här boken har två delar. I den första delen presenteras en heltäckande historia från medeltid till nutid. Där sätts de viktigaste filosofernas och deras tänkande i sitt historiska sammanhang men där finns också plats för en analys och utvärdering av de filosofiska idéerna. Den andra delen består av tre djupgående studier av några särskilda teman. Den första lyfter fram logikens utveckling i Sverige från medeltiden till dagens filosofer. Den andra studerar tre Uppsalaprofessorer (Christopher Jacob Boström, Axel Hägerström och Ingemar Hedenius) och deras kritik av den kristna religionen. Den tredje studien ställer frågan varför svenska filosofer var så kritiska till Einstein och relativitetsteorin. Sammantaget ger boken en unik och djupgående presentation av filosofi i Sverige under de senaste 1000 åren.

Henrik Lagerlund är professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet.

 

  Henrik Lagerlund: Den svenska filosofins historia
 • Forlag: Thales
 • Utgivelsesår: 2020
 • Kategori: Filosofi
 • Lagerstatus:
  Få igjen
 • Antall sider: 310
 • ISBN: 9789172351219
 • Innbinding: Innbundet