Don't rest, narrate - a book about art, publishing and collaboration

Don't rest, narrate er en bok om kunst, publisering og samarbeid og ble første gang lansert under Printed Matters Virtual art Book Fair i februar 2021. 

Publisering har vært en viktig plattform kunstnere har tatt i bruk opp gjennom historien for å dele og spre sine arbeider og ideer. Publisering er også, som den norske kunstneren Guttorm Guttormsgaard har uttalt: ”-en paradigmatisk modell for enhver form for kollektiv, distribuert og diskursiv produksjon.” 

Publikasjonen Don't rest, narrate omhandler forholdet mellom kunst, publisering og kollektive praksiser. Boken ble utviklet som del av PRAKSIS syvende kunstnerresidens:  For a rainy day - Publishing as a site of collectivisation, som ble avholdt høsten 2017 i samarbeid med forlaget Torpedo Press og designkollektivet Eller med a.

Don't rest, narrate er både en ressurs og et kunstobjekt. Boken inneholder nye kunstverk og tekster, korte studier av viktige eksperimenter innen kunst og radikal publisering, opptrykk av tekster om emner som spenner fra kollektiv produksjon til lisensiering og arkivering, samt en bibliografi som gir tips til videre lesing. Boken er designet for å informere og stimulere til videre diskusjon og studier. Det uvanlige, ikke-lineære treseksjonsformatet gjør den performative og taktile dimensjonen av vår samhandling med bøker synlig og håndgripelig.

Boken er redigert av PRAKSIS-grunnleggerne Nicholas John Jones og Rachel Withers, og inneholder bidrag fra residens-gruppen; Vika Adutova, Maria Gordana Belić, Eva Funk, Araiz Mesanza, Daniela Müller, Iz Öztat, Gabrielle Paré og Per Westerlund, samt Guttorm Guttormsgaard, Hannah Hiaasen, Özgür k, Maria Lind, Martin Berner Mathiesen, Ellef Prestsæter og Eva Weinmayr.