Hvordan tenke museum i dag?

Hovedpåstanden i Hansens prosjekt er at museene fremdeles kan være normative og attraktive som møtesteder, men at deres rolle utsettes for press fra mange hold. Derfor haster det med å sikre museene som fremdeles har en viss åpenhet i sin struktur. Intensjonen med boken er å skape en bevissthet om viktigheten av at de store museene er med på å beskytte underaktiviteten og mangfoldet i kunstfeltet. Prosjektet er ikke en fiksert fremtidskonstruksjon, men heller en her og nå - utopi, basert på kunsten og kunstnernes potensial.