Edda: Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 4/2008

Edda ble grunnlagt av Gerhard Gran i 1914 som et nordisk forum for litteraturvitenskap. Eddas profil er fremdeles nordisk, og tidsskriftet er i dag et av de ledende internasjonale tidsskrifter innenfor nordisk litteraturvitenskap. Tidsskriftet har som formål å være den viktigste publiseringskanalen for forskere innenfor nordisk litteraturvitenskap både i Norden og internasjonalt, samt  å synliggjøre nordisk litteraturforskning internasjonalt. Edda har også som formål å bidra til den faglige samtalen ved jevnlig å trykke disputaser og annen fagdebatt. Edda publiserer dessuten fortløpende anmeldelser av teoretiske verker og vitenskapelige arbeider innenfor nordisk litteraturvitenskap.

Av innholdet i dette nummeret

Feministisk litteraturvitenskap i Sverige

Dansk-norsk litterær offentlighet på 1700-tallet

Ibsens Lille Eyolf

Hamsuns Mysterier

Bokanmeldelser

Nøkkelord: Tidsskrifter Litteratur Essay Kritikk Litteraturvitenskap