Edda: Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 1/2009

Litteratur og invensjon, Aforismen, Andreas Munch, Henrik Ibsen, Amalie Skram.

Bidragsytere Derek Attridge, Annegret Heitmann, Bjørn Tysdahl, Erik Bjerck Hagen, Petter Aaslestad, Benedikt Jager, Lars Granild, Anker Gemzøe, Keld Hyldig og Rakel Christina Granaas.