Kort om barnevern

Kort om barnevern forteller deg konkret og klart hva barnevern i norske kommuner er.

Her får du vite:
- hvilke barn som trenger barnevernet.
- hvordan barn og foreldre kan ha innflytelse på og medvirke i sine egne saker
- hvordan barnevernet arbeider
- hvordan barnevernet er organisert.

Boka kan både være barnevernets visittkort til samarbeidspartnere og brukes til å gi studenter og andre som skal arbeide i barnevernet, en kort innføring i barnevernsarbeid. Den gir ansatte i barnehager, skoler, helsevesen og ledere i frivillige organisasjoner den kunnskapen de trenger for å kunne bruke barnevernet bedre. Kort om barnevern er tilpasset alle bachelorutdanninger som kvalifiserer for arbeid med barn og unge, og kan også være et hjelpemiddel for familier som får hjelp av barnevernet.

Boka er skrevet av sosialarbeidere, jurister og forskere med lang erfaring fra barnevernsarbeid i kommunene og med forskning og formidling på feltet.

Redaktører er Sveinung Horverak og Asgeir Solstad, begge ansatt ved Høgskolen i Bodø. Horverak er 1.amanuensis med PhD i sosialt arbeid omkring familieråd. Solstad er førstelektor og underviser og forsker i sosialt arbeid, blant annet om barnevern og sosialt arbeid i små kommuner.

Nøkkelord: Psykologi Sosialfag Barnevern

  Sveinung Horverak og Asgeir Solstad: Kort om barnevern
 • Forlag: Universitetsforlaget
 • Utgivelsesår: 2008
 • Kategori: Psykologi
 • Lagerstatus:
  Få igjen
 • Antall sider: 152
 • ISBN: 9788215013596
 • Innbinding: Heftet