28 personar

Forteljingar om 28 ulike personar. Underlege og mystiske hendingar som til tider får dramatiske konsekvensar. Historiene strekkjer seg over mange år i livet til ein person, eller dei kan omfatte berre fragment av tilsynelatande ubetydelege hendingar i løpet av ein dag. Engelsk utgåve kom i 1999 (opplag: 60).

Les nokre tekster