Ete

Den 7. juli 2012 åt 29 personar originalteikningar av ulike ville dyr. Dei som åt, valde ut kvar sine dyr teikna av Kurt Johannessen. Teikningane blei serverte på kjeks i kombinasjonar med ost, omelett, salat, krydder og anna – lekkert tillaga av Pavana Reid. Hendinga fann stad under Rosendal Mat & Kunstfestival, og denne boka dokumenterer det som skjedde.

On 7 July 2012, 29 people ate original drawings of various wild animals. Each participant chose a picture from among various wild animals drawn by Kurt Johannessen. The drawings were served on a biscuit made into a meal with cheese, omelette, herbs, salad and spices etc. The drawings were beautifully prepared by Pavana Reid. The event took place during Rosendal Food & Art Festival. This book is a documentation of these events.

Sjå nokre bilete frå boka

Sjå óg
"Ete" (performance)
"Ete" (drawing)