Kurt Johannessen: Arbeider 1984-1996

Dokumentasjon av performance og andre arbeid i perioden 1984-96. Tekst av Dag Sveen.

Documentation of performances and other works in the period 1984-1996. Text by Dag Sveen.