Kurt Johannessen: Arbeider 1996-2000

Dokumentasjon av installasjonar, performance og andre arbeid. Hovudsakleg frå perioden 1996-2000, men óg med referansar til tidlegare arbeid. Tekst av Dag Sveen.

Documentation of installations, performance and other works. Chiefly from the period 1996-2000, but including references to earlier work. Text by Dag Sveen.

Les frå katalogen
Read from the catalogue

Sjå óg:
Katalog 1996
Katalog 2007

Andre kunder kjøpte også: