Møte

Ei samling korte tekstar. Møte mellom ulike situasjonar.

A collection of short texts. Meetings between different situations

Les nokre av tekstane