Og steinen og treet og

Dette er ei samling med nye, korte tekstar. Boka er den fjerde samlinga med tekstar med liknande tittel. Og fjellet og frøet og(2017), Og steinen og frøet og (2015) og Og steinen og fjellet og (2012) er dei andre bøkene. Mange av tekstane er inspirerte av undersøkingane frå Om noko-serien: Mange av tekstane heng litt saman med andre tekstar i boka ved at forteljinga blir lengre, fortset i fleire kapittel eller møtes på anna vis. Frø, steinar, tre og fjell er noko som går igjen i mange tekstar.