Om alt

Boka har litt same form som Alt og ingenting frå 2004. Her legg ein ingenting til sides ei lita stund, for å gå grundigare inn i alt, eller altpartikkelen og det som er med å endre den. Om alt er ei forteljing om det som hender i eit pikyrande lite rom, innanfor ei tidseining som er så lita at det er godt som ikkje noko tid.

Andre kunder kjøpte også: