Om Det utan meining

Om Det utan meining er ikkje det same som det meiningslause. Det meiningslause har ein særs negativ klangbotn, då det inneheld så lite god meining. Det viser seg at det utan meining er noko heilt anna. Det er fristilt frå alt som har med meining å gjere. Dette, og meir meiningsfull informasjon om det utan meining, vil ein finne i denne boka.

Sjå nokre bilder frå boka