Om menneska

Menneska har sitt det omkring på ein pitte pitte pitte liten blå prikk, som eigentleg er ei blå kule. Det er ganske mange menneske på denne pitte pitte pitte litle prikken og dei er kanskje det mest komplekse om lag no på denne prikken. Menneska er komplekse einar som kan konstruere og klumpe på eit komplekst vis. Boka «Om menneska» er bok nr. 18 i serien «Om noko». «Om menneska» er ein naturleg fortsetting til «Om sjokoladekake». Det viste seg at menneska stod bak sjokoladekakekonstruksjonen og dei var ein viktig brikke i klumpinga av sjokoladekaka. Sjokoladekaker er berre ein av mange mange konstruerte einar menneska kan klumpa. Menneska er veldig gode å konstruere, å klumpe og ikkje minst å klumse.