Om pust

Undersøkingar av pust. Kva er det eigentleg som går føre seg når ein pustar inn og når ein pustar ut? Kva endringar finn stad i ein og det omkring ein? Desse og andre spørsmål er belyst i denne boka. Om pust er den andre boka i serien "Om noko" der ulike tema vil bli undersøkt. Om alt var den fyrste boka i denne serien. Arbeidsmetoden i denne serien er den same som i bøkene Alt og ingenting (2004) og Om alt (2011).

Sjå nokre bilder frå boka