Touching the Universe

Ei samling med armer som strekker seg. Kvart oppslag har to hender som strekker seg mot einannan. Alle sidene har himmelblå bakgrunn.

A collection of arms stretching. Each entry has two hands reaching for one another. All pages have a sky blue background colour.

Sjå nokre bilder frå boka