Zeth

Ei reise frå ei maurtue til eit broderi laga med tørka barnåler, byggjeklossane til mauren. 23 bilde i gradvis endring. Boka kom etter inspirasjon frå performancen Zeth (1993).

A travel from an anthill to embroidery made with dried bar needles, the ant’s building blocks. With 23 photos in continuous change, the book was instigated by the performance Zeth (1993).

Sjå nokre bilder frå boka

Sjå også:
Zeth (performance)