Bøker i kategorien Sosiologi

Kun lagervarer
Om könets existens
"Kön är inte kopplat till vilken kropp du har utan vilket kön du känner att du tillhör." Så står det på Vårdguidens hemsida. De senaste... Les mer
Meningen med rus
Noen mennesker sitter på pub om morgen, andre setter heroin i en park. Noen drar på vintur til Toscana, andre ruser seg på mdma og danser i... Les mer
Å høre hjemme i verden. Introduksjon til en pedagogisk hjemstedsfilosofi
Hva vil det si å høre hjemme i verden, og hvilken plass har hjemstedet, tilhørighet og mangel på tilhørighet hatt i skole og utdanning? Denne... Les mer
Ingen hvem som helst
Hva er ære, og hvordan kommer det til uttrykk i Dag Solstads romaner? I denne boken gjør Thorstein Norheim rede for ærens betydning hos Solstad,... Les mer
Zizek on race. Toward an antiracist future
Slavoj Žižek’s prolific comments on anti-Semitism, Islamophobia, scapegoating, popular nationalism, the refugee crisis, Eurocentrism, the War on... Les mer
Easy Living: The Rise of the Home Office
How did Americans come to believe that working at home is feasible, productive, and desirable? Easy Living examines how the idea of working... Les mer
Max Weber: Aktuelle perspektiver
Max Weber er en klassiker innen samfunnsvitenskapene. Hans analyser av byråkrati, religion og stat har hatt stor innflytelse innen statsvitenskap,... Les mer
349,-
Enrichment: A critique of commodities
This book offers a major new account of modern capitalism and of the ways in which value and wealth are created today. Boltanski and Esquerre argue... Les mer
Den manliga dominansen
När vi försöker få grepp om den manliga dominansen riskerar vi att ta hjälp av sätt att tänka som själva är en produkt av denna dominans,... Les mer
Babel
We are living in an open sea, caught up in a continuous wave, with no fixed point and no instrument to measure distance and the direction of travel.... Les mer
Of God and Man
In this engaging dialogue, Zygmunt Bauman, sociologist and philosopher, and Stanislaw Obirek, theologian and cultural historian, explore the place of... Les mer
Därför gör kärlek ont
"På sätt och vis började jag skriva denna bok i tankarna redan som ung. Den är resultatet av hundratals, kanske tusentals samtal med nära... Les mer
Belägrade städer. Den nya militära urbanismen
Stadsrummet militariseras alltmer i vår globala värld. Säkerhetszoner inrättas för att fysiskt trygga den befintliga politiska och finansiella... Les mer
På spor etter lek
Hva skjer med leken i et samfunn med økende læringstrykk? Forskere er uenige om lekens betydning og rolle. Mens noen fokuserer på lekens verdi for... Les mer
Vad är tredje ståndet?
Sieyès berömda och inflytelserika pamflett Vad är tredje ståndet? skrevs det turbulenta revolutionsåret 1789 och kom att utgöra revolutionens... Les mer
Konstens omvända ekonomi
Hur blir man framgångsrik konstnär i Sverige? Det är den centrala frågan i den här antologin som handlar om den särskilda sorts ekonomi som... Les mer
Salg!
Icke-medborgarskapets urbana geografi
"Gömda flyktingar", "papperslösa", "illegala invandrare" - benämningarna döljer männi¿skor som varken får plats... Les mer
170,-
Sociology of professions
This book discusses Continental and Anglo-Saxon traditions in the analysis of professionalism, professional work and its practitioners. Issues of... Les mer
Kampen om sjukfrånvaron
Efter att kostnaderna för den svenska sjukförsäkringen skjutit i höjden vann bilden av de sjukskrivna som fuskare och inbillningssjuka mark i... Les mer
Monadologi och sociologi: texter i urval
Gabriel Tarde (1843–1904) var en av sociologins pionjärer och mycket populär under sin egen tid. Under 1900-talet tog den sociologiska... Les mer
The Long Twentieth Century
The Long Twentieth Century traces the epochal shifts in the relationship between capital accumulation and state formation over a 700-year period.... Les mer
Allmänningen som samhällsinstitution
Elinor Ostrom: Nobelpristagare i ekonomi 2009. Hur ska vi gemensamt kunna använda och samtidigt vårda världens resurser på ett för framtiden... Les mer
What Does the Ruling Class Do When it Rules
The radical sociologist analyzes the practices of the elite. “A fundamental contribution both to the political sociology of state institutions in... Les mer
Reproduktionen
I Sverige har högre utbildning aldrig varit mer lättillgänglig än i dag. Runt hälften av alla gymnasister går vidare till högskola och... Les mer