Bøker i kategorien Sosiologi

Kun lagervarer
Konsumtionsliv
Zygmunt Bauman har under årtionden energiskt utforskat olika sidor av vår samtids sociala och kulturella liv, som han karakteriserar som... Les mer
Sorti eller protest
Albert O. Hirschman visar i sitt klassiska arbete, Sorti eller protest. En fråga om lojaliteter (Exit, Voice, and Loyalty 1970), hur fruktbart det... Les mer
The New Blackwell Companion to Social Theory
A comprehensive new collection covering the principal traditions and critical contemporary issues of social... Les mer
Slum: Världens storstäder
Mer än en miljard människor bor i slum. I denna klartänkta och vittfamnande bok utforskar Mike Davis denna ojämlika och instabila värld. Han... Les mer
Befria mannen!
I över tjugo år har begrepp som mjukisman och velourpappa använts för att beskriva män som på 1970-talet tog avstånd från det som kallades... Les mer
Lagom lika, lagom olika
Hur görs berättelser om bisexualitet betydelsefulla i olika situationer? Hanna Bertilsdotter Rosqvist analyserar och diskuterar i denna bok... Les mer
Consuming Life
With the advent of liquid modernity, the society of producers is transformed into a society of consumers. In this new consumer society, individuals... Les mer
Shaping History
Featuring extraordinary personal accounts, this book provides a unique window through which to examine some of the great political changes of our... Les mer
Case Study Research
Case Study Research: Principles and Practices aims to provide a general understanding of the case study method as well as specific tools for its... Les mer
Hva er sosiologi
Hvilke spørsmål prøver sosiologer å finne svar på - og hvorfor? Hvordan arbeider de? Sosiologi handler om hvordan folk forholder seg til... Les mer
Between Politics and Science
This book combines political-economic, sociological and historical approaches to provide a coherent framework for analysing the changing relationship... Les mer
Diverging Pathways
Diverging Pathways follows the careers of a British birth cohort into early adulthood, presenting a detailed picture of the family backgrounds and... Les mer
Case Study Research
Case Study Research: Principles and Practices aims to provide a general understanding of the case study method as well as specific tools for its... Les mer
Shaping History
Featuring extraordinary personal accounts, this book provides a unique window through which to examine some of the great political changes of our... Les mer
Från små människor till lärande individer
Lek och barn hör ihop. Men vad menar vi när vi säger att barn leker? Beskrivningarna av barns lek hänger ihop med två föreställningar om... Les mer
Samhällsvetenskapens hantverk
Finns det inte redan för många arbeten om samhällsvetenskaplig metod? Visst finns det böcker som redovisar hur man bör gå till väga när man... Les mer
Utanför: Avvikandets sociologi
Marijuanarökare och jazzmusiker är två av de avvikande grupper som den amerikanske sociologen Howard S. Becker studerar i den moderna klassikern... Les mer
Hearing the Other Side
Religion and politics, as the old saying goes, should never be discussed in mixed company. And yet fostering discussions that cross lines of... Les mer
The Legalization of Drugs
In the United States today, the use or possession of many drugs is a criminal offense. Can these criminal laws be justified? What are the best... Les mer
Fågel, fisk eller mittemellan?
Utbildning i radio och tv har spelat en central roll i moderniseringen av samhället, och olika intressen har fått chansen att nå ut till en stor... Les mer
Sockerförsöket
År 1942 hade 99,99 procent av Sveriges värnpliktiga karies. Den 1938 införda folktandvården dignade under arbetsbördan att laga och dra ut... Les mer
Diverse Communities
Diverse Communities is a critique of Robert Putnam’s social capital thesis, re-examined from the perspective of women and cultural minorities in... Les mer
Essential Mathematics for Political and Social Research
Essential Mathematics for Political and Social Research addresses an educational deficiency in the social and behavioral sciences. This is the first... Les mer
The Reportage of Urban Culture
The current fascination with urban life has encouraged a growing interest in the Chicago School of sociology by students of sociological history. It... Les mer