Bøker i kategorien Sosiologi

Kun lagervarer
Powers of Freedom
Powers of Freedom offers a compelling new approach to the analysis of political power which extends Foucault’s hypotheses on governmentality in new... Les mer
Mothers at Work
This important volume examines the effects of the mother’s employment on family life and children’s well-being. It starts with a thorough review... Les mer
A History of Sociological Research Methods in America, 1920–1960
This is the first book on the general history of US sociological research. It provides systematic archival, documentary, and interview data which... Les mer
Meditasjoner: méditations pascaliennes
Boken er et forsøk på å skape en syntese av de arbeider Bourdieu har gjort gjennom mer enn 40 år, og en slags... Les mer
268,-
Powers of Freedom
Powers of Freedom offers a compelling new approach to the analysis of political power which extends Foucault’s hypotheses on governmentality in new... Les mer
From Education to Work
Structural transformations in the international economy and the restructuring of work have made the transition from education to employment... Les mer
The Development of Durkheim’s Social Realism
Drawing on the kind of historicist perspective encouraged by Quentin Skinner and Richard Rorty, this book explores the development of Durkheim’s... Les mer
Vad förgår och vad består?
Denna antologi innehåller en rad intressanta texter om äldreomsorg, kvinnosyn och socialpolitik. Boken diskuterar synen på åldrandet och var... Les mer
Vardag i olika världar
Ulla Melin Emilsson har skrivit en bok om hur vardagen gestaltas i tre olika gruppboenden för dementa. Hon beskriver hur dementa och vårdbitrden... Les mer
Den goda människan från Göteborg
Birgitta Jordansson ställer frågan om nedskärningarna av de sociala välfärdsanordningarna innebär att vi är på väg tillbaka in i 1800-talets... Les mer
Uppfostringsanstalten
Uppfostringsanstalten är en misslyckad social uppfinning. Hela historien kring denna institution i dess olika namnförklädnader... Les mer
The Quest for Responsibility
The search for responsibility in complex organisations often seems an impossible undertaking. Adopting a multidisciplinary approach combining law,... Les mer
The Quest for Responsibility
The search for responsibility in complex organisations often seems an impossible undertaking. Adopting a multidisciplinary approach combining law,... Les mer
Den sociologiska visionen
Mills utmanar två dominerande riktningar inom modern sociologi: tron att statistiska analyser av opinionsundersökningar eller ett abstrakt... Les mer
Vänskap och organisering
Socionomen Anna Meeuwisse har i sin doktorsavhandling i socialt arbete underskt klubbhusrörelsen; den rörelse som utvecklades från Fountain House... Les mer
Välfärdsstaten träder fram
Per Gunnar Edebalk, välkänd både som socialpolitisk forskare och prefekt för Socialhögskolan i Lund, har i denna bok samlat uppsatser om sjuk-,... Les mer
På gränsen till bostad
Ingrid Sahlin diskuterar i denna bok de olika maktstrategier som hyresvärdar och de sociala myndigheterna utvecklat gentemot bostadsmarknadens... Les mer
A History of Sociological Research Methods in America, 1920–1960
This is the first book on the general history of US sociological research. It provides systematic archival, documentary, and interview data which... Les mer
The Reportage of Urban Culture
The current fascination with urban life has encouraged a growing interest in the Chicago School of sociology by students of sociological history. It... Les mer
Teaching and Learning in Japan
Major scholars on Japan explore the Japanese style of learning in this important volume, drawing upon ethnographic and experimental studies of... Les mer
Egenheter och allmänheter
Andelen gamla i befolkningen ökar kraftigt och många får på ålderns höst stora behov av omsorg. Men vad betyder ordet omsorg – i teori och... Les mer
Vardagens organisering
Detta är en banbrytande undersökning av ett hittills outforskat område. Författaren ger en grundlig och insiktsfull beskrivning av hemtjänstens... Les mer
Staten och ungdomens fritid
1902 antog riksdagen vanartslagen, varigenom barn och ungdomar underställdes myndigheternas uppsikt. 1924 års barnavårdslag gjorde det... Les mer
Moderna lagarbeten
Det mänskliga arbetets roll i den automatiserade industrin har alltid varit en central fråga inom arbetssociologin. Den här boken belyser flera... Les mer