Bøker i kategorien Sosiologi

Kun lagervarer
Gods och gårdar
Med denna bok lämnar en av Nordens främsta agrarsociologer en inträngande teoretisk och empirisk analys av jordbrukets struktur och utveckling... Les mer
Political Writings
Max Weber (1864-1920), generally known as a founder of modern social science, was concerned with political affairs throughout his life. The texts in... Les mer
Politics and Rationality
Rational choice approaches to the study of politics are of great and growing prominence in political science. There are an increasing number of... Les mer
Politics and Rationality
Rational choice approaches to the study of politics are of great and growing prominence in political science. There are an increasing number of... Les mer
The Culture of the Market
Scholars have only recently begun to appreciate the extent to which the norms and practices that foster market societies have been shifting. Not only... Les mer
Diverging Pathways
Diverging Pathways follows the careers of a British birth cohort into early adulthood, presenting a detailed picture of the family backgrounds and... Les mer
Arbetsdelningens dynamik
Organiseras industrin så att de som arbetar i den kan utnyttja sin kreativitet och utveckla de processer och produkter de ägnar sig åt? Eller är... Les mer
An Essay on the Principle of Population
This volume makes available to a student audience one of the most controversial and misunderstood works published during the last two hundred years.... Les mer
The Origins of American Social Science
Focusing on the disciplines of economics, sociology, political science, and history, this book examines how American social science came to model... Les mer
An Essay on the Principle of Population
This volume makes available to a student audience one of the most controversial and misunderstood works published during the last two hundred years.... Les mer
Den svenska fattigdomen
Under första hälften av 1980-talet ölkade anatalet socialbidragstagare i Sveriga dramatiskt. Eftersom socialbidragen har sina rötter i... Les mer
Det familjära klassamhället
Ett tidigare enhetligt familjemönster har under de senaste årtiondena luckrats upp. 1980 befann sig nästan var tredje parfamilj i en... Les mer
Skogsarbetarna och motorsågen
Skogsbruket har genomgått en snabb och omvälvande mekanisering under efterkrigstiden. Syftet med denna bok är att studera hur skogsarbetarna... Les mer
Droger och disciplin
Hilte skildrar narkomanvården i Malmö efter en omorganisation i början av 1980-talet då en ny vårdform infördes. Denna skulle återföra... Les mer
Det nya bilarbetet
Christian Berggren ger här en ytterst inträngande skildring av biltillverkningens utveckling under detta århundrade, alltifrån fordismens... Les mer
Borgarklass och byråkrati i Sverige
Den svenska borgarklassen är ekonomiskt en av världens mest framgångsrika men har politiskt och kulturellt aldrig förmått skapa en egen... Les mer
Leken som blev allvar
När fotbollens amatörregler avskaffades 1967 öppnades de gamla folkrörelserna mot det moderna samhällets två centrala institutioner: staten och... Les mer
Vem älskar välfärdsstaten?
Som följd av den ekonomiska krisen på 1970-talet blev den svenska välfärdsstaten utsatt för så stark kritik att många talade om en... Les mer
Arbetare eller tjänsteman?
Under senare år har flera fackliga gränsdragningsproblem uppkommit inom svensk verkstadsindustri. Utifrån en rad fallstudier ger författaren... Les mer
Arbete och arbetsmarknad i Norden
Denna bok är resultatet av en konferens i Kungälv 1985 som behandlade den historiska forskningen om industriarbetet, arbetslivet och relationerna... Les mer
Konflikt, kontroll, expertis
Under de senaste åren har det skett en dramatisk ökning av tillämpad samhällsforskning i Sverige. Författarna frågar sig hur all denna... Les mer
Fack, företagsledning och besluten om företagens framtid
I denna skrift presenteras resultat från ett brett upplagt forskningsprojekt, 'Strategiskt beslutsfattande och fackligt medbestämmande'.... Les mer
Olika för olika
Författarna visar här att den segregering, som de tidigare påvisat för grundskolan, fortplantas och förstärks i gymnasieskolan. Den har... Les mer
Begreppet Arbete
Den moderna arbetslivsforskningen har länge stått inför ett besvärande problem: det finns ingen definition av dess mest centrala begrepp,... Les mer