Bøker i kategorien Sosiologi

Kun lagervarer
The Culture of the Market
Scholars have only recently begun to appreciate the extent to which the norms and practices that foster market societies have been shifting. Not only... Les mer
Diverging Pathways
Diverging Pathways follows the careers of a British birth cohort into early adulthood, presenting a detailed picture of the family backgrounds and... Les mer
Arbetsdelningens dynamik
Organiseras industrin så att de som arbetar i den kan utnyttja sin kreativitet och utveckla de processer och produkter de ägnar sig åt? Eller är... Les mer
An Essay on the Principle of Population
This volume makes available to a student audience one of the most controversial and misunderstood works published during the last two hundred years.... Les mer
The Origins of American Social Science
Focusing on the disciplines of economics, sociology, political science, and history, this book examines how American social science came to model... Les mer
An Essay on the Principle of Population
This volume makes available to a student audience one of the most controversial and misunderstood works published during the last two hundred years.... Les mer
Den svenska fattigdomen
Under första hälften av 1980-talet ölkade anatalet socialbidragstagare i Sveriga dramatiskt. Eftersom socialbidragen har sina rötter i... Les mer
Det familjära klassamhället
Ett tidigare enhetligt familjemönster har under de senaste årtiondena luckrats upp. 1980 befann sig nästan var tredje parfamilj i en... Les mer
Skogsarbetarna och motorsågen
Skogsbruket har genomgått en snabb och omvälvande mekanisering under efterkrigstiden. Syftet med denna bok är att studera hur skogsarbetarna... Les mer
Droger och disciplin
Hilte skildrar narkomanvården i Malmö efter en omorganisation i början av 1980-talet då en ny vårdform infördes. Denna skulle återföra... Les mer
Det nya bilarbetet
Christian Berggren ger här en ytterst inträngande skildring av biltillverkningens utveckling under detta århundrade, alltifrån fordismens... Les mer
Borgarklass och byråkrati i Sverige
Den svenska borgarklassen är ekonomiskt en av världens mest framgångsrika men har politiskt och kulturellt aldrig förmått skapa en egen... Les mer
Leken som blev allvar
När fotbollens amatörregler avskaffades 1967 öppnades de gamla folkrörelserna mot det moderna samhällets två centrala institutioner: staten och... Les mer
Vem älskar välfärdsstaten?
Som följd av den ekonomiska krisen på 1970-talet blev den svenska välfärdsstaten utsatt för så stark kritik att många talade om en... Les mer
Arbetare eller tjänsteman?
Under senare år har flera fackliga gränsdragningsproblem uppkommit inom svensk verkstadsindustri. Utifrån en rad fallstudier ger författaren... Les mer
Arbete och arbetsmarknad i Norden
Denna bok är resultatet av en konferens i Kungälv 1985 som behandlade den historiska forskningen om industriarbetet, arbetslivet och relationerna... Les mer
Konflikt, kontroll, expertis
Under de senaste åren har det skett en dramatisk ökning av tillämpad samhällsforskning i Sverige. Författarna frågar sig hur all denna... Les mer
Fack, företagsledning och besluten om företagens framtid
I denna skrift presenteras resultat från ett brett upplagt forskningsprojekt, 'Strategiskt beslutsfattande och fackligt medbestämmande'.... Les mer
Olika för olika
Författarna visar här att den segregering, som de tidigare påvisat för grundskolan, fortplantas och förstärks i gymnasieskolan. Den har... Les mer
Begreppet Arbete
Den moderna arbetslivsforskningen har länge stått inför ett besvärande problem: det finns ingen definition av dess mest centrala begrepp,... Les mer
Kvinnosyn och kvinnopolitik
Den första heltäckande framställningen av köns- och klasskampsproblematiken i den tidiga svenska arbetarrörelsen. På grundval av ett omfattande... Les mer
Hemmet, gatan, fabriken eller skolan
Utifrån ett fängslande empiriskt material visar författaren hur den svenska folkskolan kan ses som en konsekvens av fattigdom, befolkningsökning... Les mer
Nationernas ofärd
En omfattande analys av arbetslöshetens utveckling i de 16 viktigaste kapitalistiska länderna. Therborn gör rent hus med mängder av populära... Les mer
Segregation och svensk skola
I nio år har författarna följt fyra tusen elever i grundskolan för att utröna om den officiella politiken om en utbildning lika för alla kunnat... Les mer