Bøker i kategorien Sosiologi

Kun lagervarer
Det förflutnas makt
Varje krav på social förändring vilar på en uppfattning om hur framtiden kan och bör se ut. Men den bilden vilar i sin tur på föreställningar... Les mer
Bildningsarbetarinternationalen i Sverige
Vilken tradition har en radikal rörelse bland lärare i Sverige? Gjordes det också i Sverige försök att organisera folkskollärare ”på... Les mer
Sociala bärare av teknik
Hur sker tekniska förändringar? Vilka villkor måste vara uppfyllda för att en ny teknik ska kunna införas? Och hur hänger detta samman med... Les mer
Socialismens förutsättningar och socialdemokratins uppgifter
Eduard Bernstein (1850–1932) är den förste klassiske "revisionisten" i socialismens historia. Socialismens förutsättningar och... Les mer
Capitalism and Modern Social Theory
Giddens’s analysis of the writings of Marx, Durkheim and Weber has become the classic text for any student seeking to understand the three thinkers... Les mer
Buss til Oslo lørdag 9 juni kl 02.00 (etter Lyse Netter 8. juni)
Buss til Oslo i forbindelse med 1ste dag av Lyse Netter. Stopper i Son, Vestby, Ski og... Les mer