Bøker i kategorien Sosiologi

Kun lagervarer
Kvinnosyn och kvinnopolitik
Den första heltäckande framställningen av köns- och klasskampsproblematiken i den tidiga svenska arbetarrörelsen. På grundval av ett omfattande... Les mer
Hemmet, gatan, fabriken eller skolan
Utifrån ett fängslande empiriskt material visar författaren hur den svenska folkskolan kan ses som en konsekvens av fattigdom, befolkningsökning... Les mer
Nationernas ofärd
En omfattande analys av arbetslöshetens utveckling i de 16 viktigaste kapitalistiska länderna. Therborn gör rent hus med mängder av populära... Les mer
Segregation och svensk skola
I nio år har författarna följt fyra tusen elever i grundskolan för att utröna om den officiella politiken om en utbildning lika för alla kunnat... Les mer
Det förflutnas makt
Varje krav på social förändring vilar på en uppfattning om hur framtiden kan och bör se ut. Men den bilden vilar i sin tur på föreställningar... Les mer
Bildningsarbetarinternationalen i Sverige
Vilken tradition har en radikal rörelse bland lärare i Sverige? Gjordes det också i Sverige försök att organisera folkskollärare ”på... Les mer
Sociala bärare av teknik
Hur sker tekniska förändringar? Vilka villkor måste vara uppfyllda för att en ny teknik ska kunna införas? Och hur hänger detta samman med... Les mer
Socialismens förutsättningar och socialdemokratins uppgifter
Eduard Bernstein (1850–1932) är den förste klassiske "revisionisten" i socialismens historia. Socialismens förutsättningar och... Les mer
Capitalism and Modern Social Theory
Giddens’s analysis of the writings of Marx, Durkheim and Weber has become the classic text for any student seeking to understand the three thinkers... Les mer