Borgerlig offentlighet

En brett upplagd skildring av hur den tidiga borgerligheten skapar den moderna åtskillnaden mellan "privat" och "offentligt", där offentligheten tilldelas rollen som kritisk granskare av statens verksamhet. På ett fascinerande sätt visar Habermas hur kapitalismens utveckling och de samhälleliga motsättningarna undergräver möjligheterna till en sådan kritisk kontroll. Arkivs tredje upplaga av boken har en ny och mycket mer läsvänlig layout än de tidigare utgåvorna.