Byråkrati och historia

I centrum för de fem studierna i denna bok står analyser av den svenska statsapparaten under den senfeodala perioden. Vidare behandlas så skilda problem som postväsendets utveckling, korruption inom den feodala statsförvaltningen samt den moderna socialvårdens organisering. Sunesson ställer nya och provocerande frågor om förhållandet mellan stat, klasser, organisationer och byråkrati.