Masstrejk, parti och revolution

I denna volym återfinns två av Rosa Luxemburgs mest kända politiska texter, båda från perioden 1904–06. Den första, ”Masstrejk, parti och fackföreningar”, är utan tvekan hennes grundläggande och mest originella bidrag till marxismens politiska teori. Hon analyserar här särskilt förhållandet mellan masskamp och organisering, politiska och ekonomiska strider, organiserade och oorganiserade arbetare. Den andra uppsatsen, ”Den ryska socialdemokratins organisationsfrågor”, är hennes berömda angrepp på Lenins organisationsteori, vilket av många setts som en profetisk kritik av leninismen och den senare utvecklingen i Sovjetunionen.

Tillsammans ger dessa uppsatser en god bild av Rosa Luxemburg som driven stilist, mästerlig polemiker och hängiven revolutionär.