På gränsen till bostad

Ingrid Sahlin diskuterar i denna bok de olika maktstrategier som hyresvärdar och de sociala myndigheterna utvecklat gentemot bostadsmarknadens problemgrupper. Hyresvärdarna använder avvisning och utvisning - gränskontroll - för att hålla ett område fritt från problem. De sociala myndigheterna tillgriper istället disciplinering för att minimera problemen. Författaren visar att det är dessa övergripande maktstrategier snarare än hushållens egenskaper och beteenden som styr föreställningarna om bostadsmarknadens problemgrupper. Kategorierna "störande grannar" och "klarar ej eget boende" är i stor utsträckning sociala konstruktioner.