Sociala bärare av teknik

Hur sker tekniska förändringar? Vilka villkor måste vara uppfyllda för att en ny teknik ska kunna införas? Och hur hänger detta samman med samhällstruktur och maktförhållanden?