Teknik, samhälle och energi

Trots miljöopinion. energidebatt och diskussioner om arbetsmiljö är relationerna mellan teknik och sociala förhållnaden mycket styvmoderligt behandlade i litteraturen. Huvudsyftet med denna bok är att behandla de relationerna på den grundval som naturförhållandena utgör. Detta görs till stor del med inriktning på energiproblematiken och på arbetslivets organisering. Sociala och politiska aspekter på olika slags teknik står i centrum.