Bøker av Rosmari (red) Eliasson

Kun lagervarer
Egenheter och allmänheter
Andelen gamla i befolkningen ökar kraftigt och många får på ålderns höst stora behov av omsorg. Men vad betyder ordet omsorg – i teori och... Les mer