Om Audiatur bokhandel

Audiatur bokhandel er en gjennomført idealistisk satsning.

Overskuddet føres tilbake til bergensbaserte Audiatur – Festival for ny poesi, som bokhandelen springer ut av, og til samarbeidsprosjekter der målet er å bringe norsk og skandinavisk litteratur i kontakt med internasjonale litterære og filosofiske strømninger.

Bokhandelen har sitt utspring i et svært aktivt interskandinavisk nettverk. Visjonen er å skape en stabil distribusjonskanal og et rikholdig (sub-)kulturelt register som viser frem og jobber med litteratur som ellers vies liten eller ingen oppmerksomhet i landets bokhandlere og i media. Vi jobber aktivt med eksperimentell prosa og poesi, humanistisk og sosialvitenskapelig faglitteratur, fanziner og tidsskrifter. Vi har en nær dialog med det som finnes av små og mellomstore forlag i Skandinavia. Tanken er at at butikken skal stå for et kvalitetssilende utvalg, der vi løfter fram utgivelser vi mener fortjener oppmerksomhet og lesere. Vi tar sikte på å kunne tilby eldre titler, ikke kun de to siste årenes utgivelser.

Ved lansering (august 2007) bestod Audiaturs bokdatabase av ca. 10 000 registrerte boktitler. Etter et halvt års drift var registeret utvidet til det dobbelte. I tiden som kommer vil nettsiden være i kontinuerlig utvikling. Vi oppdaterer siden hyppig og utvider sakte, men sikkert tilbudet; henter inn nye og aktuelle titler og søker kontakt med ytterligere interessante skandinaviske og internasjonale forlag, tidsskrifter og fanziner.

I tillegg til å være en salgskanal fungerer bokhandelen også som en tekstbank. Vi publiserer nyskrevne omtaler og graver frem eldre tekster og relevante linker til den aktuelle utgivelsen. Tanken er at bokhandelen skal gi noe tilbake til den pågående samtalen bøkene inngår i. 

I en tid da den nyskapende, seriøse og kritiske litteraturen og faglitteraturen marginaliseres og er i ferd med å forsvinne helt fra landets bokhandlere – da spesielt i distriktene, men også etter hvert i de store byene – mener vi at et initiativ som dette vil kunne fungere som en veileder som motarbeider denne tendensen. Vi tror at konseptet har en forretningsmessig levedyktighet nettopp i denne situasjonen.

Et femtitalls forfattere fra hele Norden har valgt å donere egne utgivelser til Audiaturs bokhandel. Dette er vi selvsagt svært takknemlige for. Det er fortsatt mulig å donere bøker ved henvendelse til kontakt@audiatur.no.

Bokhandelens kontor og lager holder til i Henrik Gerners gate 12, 1530 Moss, Norge. Redaksjonens medlemmer er bosatt i Bergen, København, Moss, Oslo og Århus.

Her finner du betingelsene for å handle i Audiatur bokhandel.