Strid og fred: Fredsforskning i 50 år - PRIO 1959 - 2009

299,-

PRIO (Peace research institute of Oslo) feirer 50-årsjubileum i 2009. Gudleiv Forr forteller PRIOs historie fra starten, der Johan Galtung ledet en avdeling for konflikt- og fredsforskning ved Institutt for samfunnsforskning. Forr følger instituttets lite fredfulle historie med indre stridigheter og stadige trusler om inndragning av bevilgningene over statsbudsjettet.

Gjennom rettssaker der profilerte PRIO-forskere var tiltalt for publisering av sine forskningsresultater, kom instituttet stadig i offentlighetens lys: Liste-saken, Loran C-saken, Omega-saken og Trombetas-saken gjorde forskere som Nils Petter Gleditsch, Sverre Lodgaard og Helge Hveem til hyppige førstesideoppslag på 1960- og 1970-tallet. Flere av de mest kontroversielle sakene ble omstridte Pax-bøker i denne perioden. Senere fulgte blant andre Hilde Henriksen Waage opp med sin omdiskuterte Midtøsten-forskning, også hun på kollisjonskurs med departementene.

    Gudleiv Forr: Strid og fred: Fredsforskning i 50 år - PRIO 1959 - 2009
  • Forlag: Pax forlag
  • Utgivelsesår: 2009
  • Kategori: Historie
  • Lagerstatus:
    Få igjen
  • ISBN: 9788253031965
  • Innbinding: Innbundet