Bøker i kategorien Samfunn/politikk

Kun lagervarer
Det nödvändiga och det önskvärda
Hur har man från socialdemokratiskt och officiellt statligt håll betraktat omflyttningspolitik och storstadskoncentration? Ur det material som... Les mer
Den moderna kapitalismens klasstruktur
Ojämlikheten i klassamhället har varit en central fråga i de senaste tio årens politiska och vetenskapliga debatt. men ofta har ytliga... Les mer
Imperialism och multinationella företag
Innehåll: Kent Lindkvist: Inledning Margarita Maximova: Monopolen som den drivande kraften i den kapitalistiska integrationen Stephen Hymer:... Les mer
Militärpolitiska skrifter
Vackert kvadratiskt klotband, ser ut som en... Les mer
Teknik, samhälle och energi
Trots miljöopinion. energidebatt och diskussioner om arbetsmiljö är relationerna mellan teknik och sociala förhållnaden mycket styvmoderligt... Les mer
Staten, arbetarklassen och fackföreningsrörelsen
Denna uppsats är ett förarbete till författarens Politik och organisation och utgör en bra introduktion till den boken. Här uppmärksammas... Les mer
Essays on Mobility and Social Reproduction
Essäerna i denna bok behandlar olika aspekter på reproduktionen av arbetarklassen med särskild inriktning på arbetets sociala och tekniska... Les mer
Tillväxt och stagnation i modern kapitalism
I detta urval har huvudparten av Kaleckis bidrag till teorin om den kapitalistiska ekonomin samlats. Uppsatserna kretsar kring viktiga teman som:... Les mer
Arbete, kapital & stat
Denna bok bygger på material från ett symposium om statens roll i dagens kapitalistiska Sverige som hölls i Göteborg våren 1973. De olika... Les mer
Politik och organisation
Med utgångspunkt från den historiska materialismen kritiserar författaren den förhärskande statsvetenskapens och sociologins begrepp. Bokens... Les mer
Offentlighet og erfaring
Denne boken er et forsök på å (re)konstruere et begrep “proletarisk offentlighet” ved å åpne den politiske ökonomis kritiske kategorier mot... Les mer
Tredje ståndpunkten
Debatten om den tredje ståndpunkten fördes i kalla krigets Sverige sommaren 1951 med bland andra Karl Vennberg, Artur Lundkvist, Herbert Tingsten... Les mer
Utvecklingens politiska ekonomi
Utvecklingens politiska ekonomi har sedan den skrevs på femtitalet ökat i aktualitet och betydelse när den ekonomiska debatten om tillväxtproblem... Les mer
Vem styr USA?
Innehåll: Inledning Den amerikanska överklassen Kontrollen av bolagsekonomin Den amerikanska samhällsordningens formande Kontrollen över den... Les mer
Sakprosauka i Moss 19 – Roman Linneberg Eliassen og Ola Innset (16. oktober)
De har vært skrevet i stein og verd sin vekt i gull. I dag virrer de rundt som symboler uten forankring i den fysiske verden, men regnes likevel som... Les mer
Så blev det Schengen
Indlæggene er skrevet af Jesper Borup, Jens Rosendal, Hans Henningsen, Bent Brier, Frank Dahlgaard, Keld Albrechtsen, Ole Malmqvist, Jann Sørensen,... Les mer
Ved korsvejen
”Kirkerne i Europa skal tale med én stemme! Det kræver EU!” Jo– sådan lyder det ordret ved kirkelige konferencer i EU-regi. Sognepræst Helge... Les mer
Europa hvorhen?
Titlen afspejler forfatterens bekymring for, at EU efter udvidelsen mister din dynamik og dermed evnen til at håndtere de store problemer, som... Les mer
Skal de andre ikke have noget at spise?
Skal de andre ikke have noget at spise?" spørger Helga Moos – og giver selv svaret: ”Jo, selvfølgelig!” Alt andet er uanstændigt. Tæt... Les mer
Nice-traktaten: Kort Fortalt
Denne lille bog giver et hurtigt overblik over Nice-traktaten. De første 2 dele af bogen er let tilgængelige. Den sidste del af bogen er mere... Les mer
Sådan styres EU
EU styres på en anden måde end Danmark, hvor magten er delt mellem den lovgivende, udøvende og dømmende myndighed. Hvordan er det i EU? Hvad... Les mer
Sakprosauka i Moss 19 – Carsten Jensen (14. oktober)
Carsten Jensen kommer til Moss og House of Foundation mandag 14. oktober for å holde et foredrag basert på boken «Hodestuperne» (Forlaget... Les mer
Sådan udvikler EU sig
Danmark har været med i EF siden 1973. I dag hedder det Den Europæiske Union, EU, og har indflydelse på alle politiske områder. EU har nu større... Les mer
Eu
Nyt Charter om grundrettigheder i EU - bliver det en nyttig opregning af eksisterende rettigheder eller første de af en forfatning for Europas... Les mer