Bøker av Fanny Kärfve (Red.)

Kun lagervarer
Medusa 1/2022
Innehåll: Utgrävningarna i Asine fyller 100 år! Gullög Nordquist och Erika Weiberg Asinekommittén och kronprins Gustaf... > Les mer
Medusa 3/2021
    Beskrivning Medusa är en populärvetenskaplig tidskrift som behandlar Medelhavsvärldens kulturer under antiken men... > Les mer
Medusa 4/2021
Innehåll Matriarkatsfantasier och framtidsvisioner från J.J. Bachofen till Jacquetta Hawkes, Frederika Tevebring Augustus från... > Les mer