Bøker av John Brumo

Kun lagervarer
Litteratur som erfaring
I denne boken tegner John Brumo et nytt bilde av den norske litterære modernismen. Brumo viser hvordan den norske modernismen vokste fram i en tid... Les mer