Sockenplan, säger hon

Marie Silkebergs förra diktsamling, Imorgon, och imorgon, fick flertalet kritiker att fastslå att hon ”är en av de bästa poeterna i sin generation” (SvD). För Marie Silkeberg har lyriken alltid gränsat mot andra uttryckssätt: dans, teater, konst och översättningar mellan språk. Ett exempel på det är översättningen av dikt- och essäsamlingen Spinnaker, av den amerikanska languagepoeten Susan Howe.

siluetten
såret

”en utväxling av siden
är människolivet”
skinnet

flammar upp
i tyget
en allvarlig hetta

Nøkkelord: Poesi Samtidspoesi

Andre kunder kjøpte også: