Det är du själv som bestämmer!

Sven Delblanc var - förutom lysande skönlitterär författare och framstående litteraturhistoriker - också en skarp och orädd debattör. Han förenade briljant formuleringskonst med ett kraftfullt engagemang och stora kunskaper. Han deltog flitigt under tre decennier i den offentliga debatten med samtidsanalyser, maktkritik och satiriska inlägg. Det finns både allvar och vrede, uppsluppen humor och svart ironi i hans texter. När adrenalinet rann till uttryckte han sig uppfriskande provokativt och drastiskt.

Det är du själv som bestämmer! innehåller ett fylligt urval av debattören Sven Delblancs texter, som speglar hans utveckling både vad gäller intresseinriktning och värderingar. Inläggen spänner över vida områden, rör både inrikes- och utrikespolitik liksom frågor om litteraturens uppgift, den intellektuelles ansvar och kritikerns uppdrag. Många av inläggen är minst lika aktuella i dag som när de skrevs. Sven Delblanc ägde en sällsynt förmåga att tidigt upptäcka olyckliga tendenser i samhälls- och kulturlivet och varna för deras fatala konsekvenser.

Utges i samarbete med Sven Delblancsällskapet.