En kort introduksjon til Irans moderne historie

329,-

Boka gir en fascinerende innføring i Irans historie fra slutten av 1800-tallet og fram til i dag. Forfatteren formidler et komplekst, men likevel lett tilgjengelig bilde av Irans moderne historie, der ulike moderniseringsprosesser, folkelige protestbevegelser og et konfliktfylt forhold til stormaktene har preget samfunnsutviklingen. 

På levende vi beskriver forfatteren moderniseringsbestrebelsene i siste halvdel av 1800-tallet, funnet av olje, tobakkopprøret i 1891, grunnlovsrevolusjonen i 1905 og de påfølgendee demokratiseringsforsøkene i landet. Forfatteren skildrer også de utløsende hendelsene som skulle føre til Den islamske republikkens opprettelse i 1979, det iranske opprøreret som både er mest kjent og som fikk størst konsekvenser, ikke bare for Iran men for hele den muslimske verden. Hver for seg og samlet gir disse begivenhetene en viktig, historisk forankring til dagsaktuelle hendelser i landet.

Hulda Kjeang Mørk har doktorgrad i historie fra Universitetet i Oslo. Hun har blant annet forsket på forholdene mellom USA, Iran og Israel under den kalde krigen, og FNs fredsforsøk i den arabisk-israelske konflikten i samme periode.

Andre kunder kjøpte også: