Om det andliga i konsten

"Så ställs frågan: måste vi inte helt avstå från att avbilda föremål, skingra all denna bråte för alla vindar och fullständigt avtäcka det abstrakta? Den frågan går inte längre att undvika."

1910 formulerar Wassily Kandinsky teorier som kullkastar det västerländska, avbildande konstidealet. Han slår upp dörrarna för modernismen. Det sköna - och livet - får en ny dimension.

 

Nøkkelord: Kunstteori Estetikk