Den hellige helhet

299,-

I "Den hellige helhet" (1673) forteller Jacques Coret av Jesuitterordenen om livet til Beata Katarina (ca.1331-1381), den hellige Birgittas datter. Katarinas liv var i seg selv dramatisk nok, men Jacques Coret beskriver det som et eksempel på det fire-leddede liv det er kvinners lodd å leve: Enestand, Ektestand, Enkestand og Nonnestand. Han følger Katarina gjennom disse fire livsfaser og avslutter med hennes mirakler.

Jacques Coret var gjennom et langt og virksomt liv nært knyttet til de fem Birgitta-klostrene i Nord-Frankrike og Belgia, opprettet på begynnelsen av 1600 tallet: Lille, Arras, Douay, Valenciennes og Bruxelles. Han var nonnenes skriftefar og følte dyp beundring for ordenen, som fikk et kort liv i Frankrike. De fem nevnte klostre ble alle jevnet med jorden i 1792. Den franske revolusjon var ubønnhørlig.

Boken utkommer i Thorleif Dahls Kulturbibliotek.

 

Nøkkelord: Prosa Biografi