Gutten som sa nei og andre noveller

279,-

En usympatisk advokat ved et asylmottak blir sittende fast på toalettet, i sin egen avføring. Et eldre ektepar kommer ikke inn på kjøpesenteret, for den automatiske porten åpner seg ikke. En ung mann gjør en bitter erfaring som militærnekter.

Novellene handler om enkeltpersoners strabaser med samfunnsmaskineriet. De dreier seg om grenseoverskridelse og skillet mellom det akseptable og det uakseptable. Men kanskje de handler like mye om å ha et godt forhold til sine nærmeste og å ta i et tak for hverandre.

Det er tekster med språklig driv og sikkerhet, tekster som beveger seg mellom det realistiske og det absurde. Her blir menneskelige problemer formidlet på en svært konkret måte.

Nøkkelord: Prosa Noveller