Bøker i kategorien Samfunn/politikk

Kun lagervarer
Decisions and Elections
It is not uncommon to be frustrated by the outcome of an election or a decision in voting, law, economics, engineering, and other fields. Does this... Les mer
States and Regions in the European Union
Tanja Börzel argues that the effect of Europeanization on the politics and institutions of the EU’s member states depends on the degree of... Les mer
The Critique of the State
What kind of political order would there be in the absence of the state? Jens Bartelson argues that we are currently unable to imagine what might... Les mer
The New Liberalism
The New Liberalism of the late nineteenth/early twentieth century is an unjustifiably neglected strand of the liberal tradition. By emphasising... Les mer
The Politics of Moral Capital
It is often said that politics is an amoral realm of power and interest in which moral judgment is irrelevant. In this book, by contrast, John Kane... Les mer
Media, Markets, and Democracy
Government interventions in media markets are often criticized for preventing audiences from getting the media products they want. A free press is... Les mer
Economic Concepts for the Social Sciences
The primary purpose of this book is to present some of the key economic concepts that have guided economic thinking in the last century and to... Les mer
The Dark Side of the Force
The central tradition of mainline economics deals with one way of making a living; producing goods and services. But there is another way of getting... Les mer
Multinational Democracies
Multinational Democracies is the first collaborative, multiperspective critical survey of a new and distinctive type of political association that is... Les mer
Trade Policy in Developing Countries
Trade Policy in Developing Countries is aimed at academics, graduate students and professional, policy-oriented economists. It is the first work in... Les mer
Evangelicals and Politics in Asia, Africa and Latin America
The global expansion of evangelical Christianity is one of the most important religious developments in recent decades, but its political dimension... Les mer
Flexibla arbetsplatser och arbetsvillkor
Det nya arbetslivet – finns det i verkligheten eller är det bara retorik? I debatten sägs ofta att allt är nytt – och att det nya... Les mer
Det kultiverade lidandet
Smärta är en naturlig del av livet. Men hälso-profeter och vårdindustri hyllar ett orealistiskt sundhetsideal, menar Karin Sveen i denna bok.... Les mer
Omsorg i tanke och handling
Hur ser vardag och arbete ut för kvinnor som tar hand om patienter i sjukvården och äldreomsorgen? Agneta Franssén ger i denna bok en ingående... Les mer
På spanning efter politiken
Vi lever i en värld som inte längre ifrågasätter sig själv. En värld som lever från dag till dag, försöker hantera de kriser som uppstår... Les mer
Nya och gamla krig
I vår globala tidsålder har krig – det vill säga krig mellan stater i syfte att utöva maximalt våld – blivit en anakronism. I dess ställe... Les mer
Arbete i egen regi
Arbete i egen regi handlar om alternativa vägar till arbete och sysselsättning. Boken har inspirerats av den aktuella diskussionen om den sociala... Les mer
The Death and Life of Great American Cities
In this classic text, Jane Jacobs set out to produce an attack on current city planning and rebuilding and to introduce new principles by which these... Les mer
Risksamhället. På väg mot en annan mordernitet
Ulrichs Becks grundläggande tes är att vi inte bör tänka oss endast en möjlig form av modernitet och modernisering, utan flera olika. Idag är... Les mer
Att bli respektabel
Respektabilitet är ett av de mest genomgripande tecknen på klasstillhörighet. Respektabiliteten präglar vårt sätt att tala, vem vi talar med,... Les mer
Democratic Devices and Desires
This book offers a novel account of key features of modern representative democracy. Working from the rational actor tradition, it builds a middle... Les mer
Political Theory and Feminist Social Criticism
In Political Theory and Feminist Social Criticism, Brooke Ackerly demonstrates the shortcomings of contemporary deliberative democratic theory,... Les mer
Identitetens makt
Identitetens makt beskriver hur vår värld och våra liv i dag formas av två motstridiga tendenser: globalisering och identitet. Den... Les mer
Millenniets slut
Den avslutande volymen i Manuel Castells trilogi Informationsåldern ägnas de processer av global social förändring som satts igång genom... Les mer