Bøker i kategorien Samfunn/politikk

Kun lagervarer
African Visions
The complexity of African society entering the 21st century necessitates an interdisciplinary examination of Africa's political, social, and... Les mer
Power, Money, and Media
This book addresses, as few books in English have, a broad range of topics pertaining to China's expanding media and telecommunications systems.... Les mer
Democratic Devices and Desires
This book offers a novel account of key features of modern representative democracy. Working from the rational actor tradition, it builds a middle... Les mer
Political Theory and Feminist Social Criticism
In Political Theory and Feminist Social Criticism, Brooke Ackerly demonstrates the shortcomings of contemporary deliberative democratic theory,... Les mer
Power, Money, and Media
This book addresses, as few books in English have, a broad range of topics pertaining to China's expanding media and telecommunications systems.... Les mer
Genetik och politik
Vi har köpt loss Norstedts restlager av denna intressanta bok och säljer den mycket billigare än Norstedts gjorde -- så länge lagret räcker!... Les mer
Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen
Hur långt räcker de traditionella åtgärderna när det gäller att bekämpa den nya fattigdom som i dag breder ut sig i västvärlden? Finns det... Les mer
Den manliga dominansen
Pierre Bourdieus senaste bok, Den manliga dominansen, handlar om mäns makt över kvinnor. Den innehåller politiska ställningstaganden, men det... Les mer
Policy-Making and Diversity in Europe
Policy-Making and Diversity in Europe examines the European polity and its policy-making processes. In particular, it asks how an institution which... Les mer
Begåvningsreserven inom industrin
Industriarbetarnas kunskap och kreativa förmåga betraktas som en nyckelfaktor i företagens konkurrensförmåga. Att effektivisera arbetsmetoder,... Les mer
Kapitalism i globaliseringens tid. Styrning av vår tids samhälle
Hur ska det kaos som uppstår till följd av det orealistiska och utopiska projektet att »styra världen som en marknad» hanteras politiskt? Den... Les mer
Livsform, kön och risk
Skillnader i vardagliga handlingsmönster och betraktelsesätt kan förklaras utifrån skilda livsformer i samhället. Den ursprungliga... Les mer
Medier och modernisering
Utbildningsprogrammen i radio och tv representerar en viktig aspekt av 1900-talets utveckling, nämligen medie- och utbildningssamhällets framväxt.... Les mer
Perpetuum Mobile?
Vi lever i ett samhälle som tror på teknikens makt. Perpetuum mobile? ger en vidgad förståelse av dess karaktär, aktörer och kultur. Boken... Les mer
Privat och offentligt i svensk alkoholistvård
Den svenska alkoholistvården är inte bara en av världens mest omfattande, den har också en ovanligt lång och obruten historia. Denna avhandling... Les mer
Recasting Egalitarianism
In Recasting Egailtarianism, part of Verso's Real Utopias series, economists Samuel Bowles and Herbert Gintis diagnose the current malaise of the... Les mer
Att förhandla sitt medborgarskap
Under första delen av 1900-talet bildades en rad kvinnoföreningar för välgörenhet, nykterhet och rösträtt. Kvinnor utgjorde en... Les mer
Methods and Models
At present much of political science consists of a large body of formal mathematical work that remains largely unexplored empirically and an... Les mer
Corruption and Government
This book suggests how high levels of corruption limit investment and growth can lead to ineffective government. Developing countries and those... Les mer
Natur och samhälle
Natur och samhälle - om det praktiska förnuftets evolution är en kritisk undersökning av förhållandet mellan samhälle och natur. Klaus Eder... Les mer
Creating Safety in Air Traffic Control
Is flying safe? Indeed it is -- statistics tell us that it is far more dangerous to drive a car or take the train. But flight safety does not just... Les mer
Nationalism and Cultural Practice in the Postcolonial World
In this wide-ranging study, Neil Lazarus explores the subject of cultural practice in the modern world system. The book contains individual chapters... Les mer
Democracy’s Values
Democracy has been a flawed hegemon since the fall of communism. Its flexibility, its commitment to equality of representation, and its recognition... Les mer
Reviving the Fourth Estate
The news media is traditionally the watchdog of democracy. Today, it is also one of the most pervasive global industries. In this lively and... Les mer