Bøker med nøkkelord «Statsvitenskap»

Kun lagervarer
Forelesninger om regjering og styringskunst
For filosofen Michel Foucault er makt et relasjonelt, produktivt og allestedsnærværende fenomen, men det antar forskjellige former alt etter sin... Les mer