Filosofisk tidskrift 3/2008

Filosofisk tidskrift har som syfte att bidra till en allsidig och fruktbar diskussion av filosofiska problem, samt att på ett lättfattligt sätt informera om aktuell filosofisk forskning. Den vänder sig inte enbart till fackfilosofer, utan vill framför allt nå en bredare läsekrets av filosofiskt intresserade personer. Tidskriften står öppen för olika filosofiska inriktningar, men den vill undvika bidrag som man inte kan tillgodogöra sig utan speciella förkunskaper eller tekniska färdigheter. Utöver längre artiklar på omkring 10-15 sidor, tar tidskriften gärna emot även kortare bidrag och inlägg av notiskaraktär.

UR INNEHÅLLET: Erik J. Olsson: Hans Larsson och lundafilosofins relevans idag • Pär Sundström: Humes utelämnade nyans av blått • Anders Pettersson: Analogitänkande och litteraturens kognitiva betydelse • Anders Tolland: Sunt förnuft! Och utan surrogat, tack!

Nøkkelord: Tidsskrifter Filosofi Idéhistorie