Bøker i kategorien Tidsskrifter

Kun lagervarer
Nutida Musik
Vad är skillnaden mellan att komponera musik och skriva litteratur? Hur ser man på material och form i musik respektive litteratur? Hur ställer... Les mer
Monsieur Antipyrine 1
Monsieur Antipyrine er et tidsskrift, der allerede er ude af sync med fortid, fremtid, nutid, samtid, sommertid og vintertid og befinder sig godt... > Les mer
Filologen 1/2021: Maskin
Filologen er et allmennkulturelt tidsskrift av studenter ved Det humanistiske fakultet på Universitetet i Oslo. Filologen har som målsetning å... > Les mer
Filosofisk tidskrift 1/2021
Filosofisk tidskrift har som syfte att bidra till en allsidig och fruktbar diskussion av filosofiska problem, samt att på ett lättfattligt sätt... > Les mer
Medusa 1/2021
Medusa är en populärvetenskaplig tidskrift som behandlar Medelhavsvärldens kulturer under antiken men även det antika arvet. Våra artiklar... > Les mer
Lyrikvännen 1/2021
Lyrikvännen är Sveriges äldsta lyriktidskrift. Sedan 1954 har tidskriften varit en plats för debutanter och etablerade poeter. Vi bevakar... > Les mer
Konstnären 1/2021
Konstnären vänder sig till yrkesverksamma bild- och formkonstnärer med nyheter och information om fackliga och kulturpolitiska frågor.... > Les mer
Teatertidningen 1/2021
Sveriges största teatertidskrift håller dig á jour med teatervärlden. I intervjuer, reportage och essäer tar vi med dig till de nyskapande... > Les mer
Ord & Bild 1/2021
Ord & Bild är Sveriges äldsta och traditionsrikaste kulturtidskrift, grundad 1892. Här läser du de bästa essäerna, intervjuerna och... > Les mer
Ord & Bild 5/2020
Ord & Bild är Sveriges äldsta och traditionsrikaste kulturtidskrift, grundad 1892. Här läser du de bästa essäerna, intervjuerna och... > Les mer
Replikk (50): Endring
Etter nok et halvår med redaksjonsmøter holdt via skjerm er jubileumsutgaven vår, 50 Endring, endelig ferdigstilt og nå også fersk fra trykken.... > Les mer
Provins 1/2021: Áillohaš
Tidskriften Provins har till uppgift att spegla och bevaka det litterära Norrland. Provins tryggar litteraturens återväxt i norr genom att... > Les mer
Fronesis 1/2021: Egendom
I tidskriften Fronesis görs en livfull internationell vänsterdebatt tillgänglig på svenska. Äldre texter återintroduceras i ett nytt sammanhang... > Les mer
Chateaux n°9 2021
Det nionde numret av poesitidskriften CHATEAUX innehåller poesi och prosa av Michèle Cohen-Halimi (övers. Martin Högström), Gösta... > Les mer
Horisont 1/2021: Avstånd
Horisont är en nordisk kulturtidskrift med ett internationellt och tidlöst perspektiv, med plats för såväl aktuell litteratur och kulturdebatt... > Les mer
Vagant 4/2020
Tor Ulven (1953–1995) når stadig nye lesere, også utenfor Norge. Forfatterskapet er blitt feiret med samleutgaver, jubileumsmarkeringer,... > Les mer
Salg!
Aiolos 68-69: Paul Celan / Anselm Kiefer
Tidskrift för litteratur, teori och estetik. Aiolos vill vara ett forum för djuplodande essäistik, där ordkonst och bildkonst vävs samman med... > Les mer
Arche 74-75
Våren 2021, 165 år efter Sigmund Freuds födelse, återvänder Arche till psykoanalysens ursprung. Vi väljer inledningsvis att uppmärksamma en av... > Les mer
Vinduet 1+2/2021
Eit dobbeltnummer, ei jubileumsutgåve og ein siste seglas med Vinduet som papirskute – Vinduet nr. 1+2/2021 er langt frå eit ordinært eksemplar... > Les mer
Agora 1-2/2021: Thomas Piketty
Dette nummeret av Agora tar for seg Thomas Pikettys to sentrale bokutgivelser, Kapitalen i det 21. århundre (2013) og Kapital og Ideologi (2019).... > Les mer
Filosofisk tidskrift 1/2020
Filosofisk tidskrift har som syfte att bidra till en allsidig och fruktbar diskussion av filosofiska problem, samt att på ett lättfattligt sätt... > Les mer
Filosofisk supplement 4/2020
Filosofisk supplement (stiftet i 2005) er et studentdrevet fagtidsskrift tilknyttet filosofiprogrammet ved Institutt for filosofi, ide- og... > Les mer
Lyrikvännen 3/2020
Lyrikvännen är Sveriges äldsta lyriktidskrift. Sedan 1954 har tidskriften varit en plats för debutanter och etablerade poeter. Vi bevakar... > Les mer
Lyrikvännen 1/2020
Lyrikvännen är Sveriges äldsta lyriktidskrift. Sedan 1954 har tidskriften varit en plats för debutanter och etablerade poeter. Vi bevakar... > Les mer