Fronesis 1/2019

I tidskriften Fronesis görs en livfull internationell vänsterdebatt tillgänglig på svenska. Äldre texter återintroduceras i ett nytt sammanhang och nyskrivet material publiceras. Ett progressivt samtal inom akademin möter arbetarrörelsens framtidsdebatt. I en tid då vänsterns idédebatt upplevs ha stannat av vill Fronesis bidra med nytt bränsle, och nya verktyg att ta sig an samtiden med.

Innehåll

Inledning:

 • Dalia Mukhtar-Landgren, Linda Nyberg och Alexander Paulsson: Byråkratins inkonsekvenser

Byråkrati, kapitalism och arbete:

 • Nazem Tahvilzadeh, Linda Nyberg och Alexander Paulsson: Byråkratins frihetsproblem
 • Reinhard Bendix: Socialismen och teorin om byråkrati
 • Cornelius Castoriadis: Den revolutionära rörelsen under den moderna kapitalismen

Byråkrati och våld:

 • Marcus Lauri, Charlie Järpvall, Maryam Fanni och Alexander Paulsson: Gränser, mikropraktiker och våld
 • Akhil Gupta: »Låt tåget drivas av papper«
 • Paulina de los Reyes: »Jag anhåller om en förklaring«
 • Smadar Lavie: Protester, tillhörighet och byråkratisk smärta
 • Christine Bylund: Att andas eld
 • Olof Bortz: Förintelsen och det byråkratiska våldets historia

Byråkrati, motstånd och förändring:

 • Vanja Carlsson och Dalia Mukhtar-Landgren: Möjligheter till motstånd och gränser för förändring
 • Vanna Nordling: I byråkratins gränsland
 • Jan Olsson och Erik Hysing: Aktivism bland offentliga tjänstemän
 • Antonio Gramsci: Om byråkratin
 • Kathy Ferguson intervjuad av Vanja Carlsson och Dalia Mukhtar-Landgren: Ett feministiskt argument mot byråkratin
 • Ulla Björnberg: Är byråkratin förenlig med jämställdhet?

Byråkrati och nyliberalism:

 • Alexander Paulsson, Linda Nyberg och Nazem Tahvilzadeh: Den nyliberala byråkratins former
 • Beatrice Hibou: Nyliberal byråkrati som ett uttryck for hybrid styrning
 • Loïc Wacquant: Tre steg mot en historisk antropologi över faktiskt existerande nyliberalism

Byråkratiska maskiner:

 • Rickard Ulmestig och Kettil Nordesjö: Roboten i försörjningsstödsbyråkratin