Fronesis 70-71/2021:Vänskap

Beskrivning

I tidskriften Fronesis görs en livfull internationell vänsterdebatt tillgänglig på svenska. Äldre texter återintroduceras i ett nytt sammanhang och nyskrivet material publiceras. Ett progressivt samtal inom akademin möter arbetarrörelsens framtidsdebatt. I en tid då vänsterns idédebatt upplevs ha stannat av vill Fronesis bidra med nytt bränsle, och nya verktyg att ta sig an samtiden med. Ges ut av tidskriftsföreningen Fronesis.

Innehåll

Inledning

 • Johan Örestig: Vänskapens olydiga rytm.
 • Erik Lindman Mata och Lisa Marainen: Snus & Nejlika.

Vänskap som politikens början

 • Lina Lundström: Inkludering och exkludering i vänskap och politik.
 • Synne Myrebøe: Hjärtat som politiskt organ.
 • Jacques Derrida: Vänskapens politik.

Ensamma tillsammans

 • Johan Örestig: Vännerna mot världen, för världen.
 • Deborah Nelson: Mary McCarthy: faktumets estetik.
 • Raymond Williams: Bloomsburygruppen som klassfraktion.

Jaget, viet och den andres blick

 • Hanna Bäckström Olofsson: Vänskap och gränser.
 • Leela Gandhi: Manifest.
 • Adriana Cavarero: I utkanten av Milano.
 • Hanna Bäckström Olofsson och Johan Örestig: På gränsen till vänskap.

Modernitet, nyliberalism och vänskapens rytm

 • Josefin Olsson: Vänskapens (o)möjlighetsvillkår
 • Mats Hilte: Moderniteten och den intima vänskapens slut?
 • Cathrine V. Felix: Onlinevänskap: är det verkligen vänskap?
 • Todd May: Vänskap som motstånd.

Medverkande och källor

 • Medverkande i tidskriften samt källor.